rd web slider

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 2.367.482,00 kn (84,99 %). Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.139.200,72 kn, a Grad Otočac sudjeluje s iznosom od 771.718,72 kn. Po pravomoćnosti uporabne dozvole, reciklažno dvorište započet će s radom prilikom čega će se zaprimati razne vrste otpada od fizičkih osoba. 

Otpad koji će se moći odložiti u reciklažno dvorište Grada Otočca su:

 • Kartonska i papirna ambalaža
 • Papir bez primjesa (folija i plastificiranih dodataka)
 • Staklo
 • Metal crni, metal obojeni
 • Odjeća, tekstil
 • Automobilske gume
 • Drvo
 • Plastika
 • Biorazgradivi otpad s javnih površina i okućnica
 • EE-otpad
 • Građevni otpad – šuta
 • Otpad koji sadrži primjese azbesta
 • Otpadna jestiva ulja
 • Glomazni otpad-pretežno metalni i pretežno nemetalni
 • Ulja mineralna
 • Akumulatori
 • Baterije, opasne baterije
 • Stari lijekovi
 • Fluorescentne cijevi i štedne sijalice
 • Boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari
 • Detrdženti koji sadrže opasne tvari
 • Citotoksici i citostatici
 • Drvo koje sadrži opasne tvari
 • Zapaljive tekućine
 • Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
 • Metalna ambalaža pod tlakom
 • Zauljeni otpad
 • Opasni elektronski otpad
 • Kiseline
 • Lužine
 • Posude s klorofluorugljicima, pesticidi i sl.

rd za web

Facebook

FB slika

VIDEO SPOT

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak

06:30 - 14:30

Tel: 053-771-449

Radno vrijeme blagajne:

07:00 - 14:00

pitanja

Trenutno broj posjetitelja

Imamo 10 gostiju i nema članova online