Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Bartola Kašića 21, Otočac

Zgrada prije energetske obnove

a 1

 

Zgrada nakon energetske obnove

c2

 


Trgovačko društvo „Gacka“ d.o.o. Otočac sukladno odredbi  članka 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) ima na području grada Otočca zaključene Ugovore o upravljanju i korištenju zajedničkih dijelova i uređaja sa ukupno 35 stambenih zgrada ukupne površine od preko 30.000 m2.

Ovo društvo u cijelosti ispunjava svoje zakonom utvrđene obveze Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.) a osobito:

- brine se da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju,

nužnom za normalno korištenje;

- obavlja povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sačinjava zapisnik;

- utvrđuje visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik;

- raspoređuje i druge troškove nekretnine na suvlasnike, naplaćuje dugovanja te redovno podmiruje

troškove prema trećima, sukladno sredstvima kojima raspolaže;

- obavještava suvlasnike na prikladan način o obavljenim radovima;

- obavlja i druge poslove u skladu obvezama preuzetim Ugovorom iz članka 378. ovoga Zakona;

- polaže svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i stavlja mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji;

-izrađuje pregled predviđenih poslova za održavanje i poboljšice, kao i predvidivih troškova i

opterećenja u narednoj kalendarskoj godini (godišnji program) ili za višegodišnje razdoblje, te to na prikladan objavljuje u kući najkasnije do isteka kalendarske godine;

-prikuplja više ponuda za poslove održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine kao i za veće radove radi poboljšice.

VODITELJ STAMBENE PRIČUVE: Ivan Odorčić

Kontakt: 053/771-449, 098/245-338

Iskoristite priliku i povjerite upravljanje i održavanje Vaše zgrade gradskoj tvrtki – iskusnoj, stručnoj i platežno sposobnoj, a prije svega zainteresiranoj da vaše zgrade postanu ogledalo grada Otočca, a vaš boravak u njima istinski užitak stanovanja.

Multimedija

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak

06:30 - 14:30

Tel: 053-771-449

pitanja

Trenutno broj posjetitalja

Imamo 7 gostiju i nema članova online