GACKA d.o.o. obavlja djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada Otočca. Prikupljeni otpad odlaže se na odlagalište otpada "Podum" u Otočcu.

Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada vrši se na temelju: Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/1714/1998/19), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Uredba o komunalnom otpadu (NN 50/17, 84/19 i 14/20) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Gradu Otočcu ("Službeni vjesnik Grada Otočca" broj 2/2018.").          

Komunalni otpad odvozi se iz domaćinstava prema tjednom Planu odvoza. Spremnik za prikupljanje otpada potrebno je iznijeti ispred ulaza objekta uz rub kolnika najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza. Ukoliko prema tjednom planu dan odvoza pada na blagdan ili državni praznik, građani će o danu odvoza biti pravovaljano obaviješteni putem obavijesti na našoj web i Facebook stranici, HRO Otočac ili putem drugih medija.

Pod miješanim komunalnim otpadom podrazumijevaju se otpaci koji dnevno nastaju u domaćinstvima, stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, garažama, dvorištima te poslovnim prostorijama koji se po svojoj veličini može odložiti u posudu za otpad.

U posudu za odlaganje kućnog otpada ne smije se odlagati: korisni otpad (papir, staklo, PET, AL-Fe limenke…), tekućine, žeravica, vrući pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora…), građevinski otpad (piljevina…), i slične vrste otpada. Ove vrste otpada potrebno je zbrinuti na drugi, zakonom propisan način.


Sukladno članku 54. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom putem nadležnih tijela i Grad Otočac je osigurao odvojeno sakupljanje papira, plastike, stakla, električnog i elektroničkog otpada, tekstila i odjeće. 

Za papir, staklo i plastiku postavljeni su spremnici od 1100 l za višestambene zgrade, dok se za privatne kuće osiguralno besplatno preuzimanje vreća u upravi društva. 

U krugu tvrtke za tekstil, odjeću te električni i elektronički otpad postavljeni su kontejneri. 

Cijena komunalne usluge utvrđuje se prema volumenu zadužene posude i broju tjednih odvoza.

Facebook

FB slika

VIDEO SPOT

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak

06:30 - 14:30

Tel: 053-771-449

Radno vrijeme blagajne:

07:00 - 14:00

pitanja

Trenutno broj posjetitelja

Imamo 9 gostiju i nema članova online