Javni natječaj za prodaju rabljenih vozila

Na temelju članka 10 Izjave o osnivanju Gacke d.o.o. Otočac, direktorica društva Tajana Brajković, mag.oec. objavljuje Javni natječaj za prodaju rabljenih vozila, dostupan na oglasnoj ploči društva (na adresi Bartola Kašića 5a, Otočac), a koji je dostupan i na sljedećem linku: JAVNI NATJ. RABLJENA VOZILA GACKA D.O.O. OTOČAC

Slike rabljenih vozila:

ČISTILICA

ŠKODA

IVECO 120 E

IVECO 180 F

Powered by CMS